Video Gallery

2006 OIOU US Champion (SLE)
2006 OIOU US Champion (SLE)
2007 AKA US Champion (B-STD)
2007 AKA US Champion (B-STD)
2010 AKA US Champion (Mesh)
2010 AKA US Champion (Mesh)
2010 Euro Champion (B-Series)
2010 Euro Champion (B-Series)
2011 Euro Champion (B-Series)
2011 Euro Champion (B-Series)
Allure on the Seas (Indoor Rev)
Allure on the Seas (Indoor Rev)
America’s Got Talent (Indoor)
America’s Got Talent (Indoor)
Art Kite on Ice (Indoor Rev)
Art Kite on Ice (Indoor Rev)
B2 on the Street (B2 STD)
B2 on the Street (B2 STD)
Dock Play 3 (B-Pro Standard)
Dock Play 3 (B-Pro Standard)
Dogstake at Vanier (B-Pro Mid)
Dogstake at Vanier (B-Pro Mid)
Extra Stake (B-Pro Xtra Vent)
Extra Stake (B-Pro Xtra Vent)
FLIC (B-Pro Std)
FLIC (B-Pro Std)
FlyForm (Rev Indoor)
FlyForm (Rev Indoor)
Indoor Pairs (Indoor Rev)
Indoor Pairs (Indoor Rev)